cz Zemědělská půda | Biomass trading
zemědělská půdapoľnohospodárska pôdaLandwirtschaftlicher Boden

Zemědělská půda

Hledáme k dlouhodobému pronájmu (cca na 20 let), případně k odkupu zemědělské pozemky od soukromých vlastníků půdy po celém území ČR k zakládání plantáží rychlerostoucích energetických dřevin, zejména japonských topolů.

TopolRychlerostoucí (japonský) topol je nenáročný na stanoviště, nevyžaduje nejúrodnější půdu a s úspěchem se pěstuje do nadmořské výšky 600 m, plantáže lze tedy zakládat na většině našeho území. Majitelům pozemků se tak nabízí příležitost využít a zhodnotit půdu, která jinak není k pěstování tradičních plodin vhodná. Nezbytné je pouze světlé stanoviště, zásaditá půda a dostatek vláhy. Upřednostňujeme pozemky o rozloze minimálně 3 ha, které disponují přístupovou cestou. Vyhodnotíme daný pozemek z hlediska vhodnosti pro založení plantáže rychlerostoucích dřevin, v případě kladného posudku si jej od vlastníka za výhodných finančních podmínek dlouhodobě pronajmeme či odkoupíme prostřednictvím naší sesterské společnosti SUHOX. Celou transakci ošetříme z hlediska všech právních předpisů, legislativní poradenství poskytujeme zdarma. Ve spolupráci s naší sesterskou společností Wood Capital poté pozemek připravíme k založení plantáže, provedeme výsadbu a po celou dobu životnosti budeme zajišťovat její provoz a údržbu. Ve tříletém obmýtí zajistíme sklizeň biomasy, za garantovanou cenu ji vykoupíme a dopravíme ke koncovým odběratelům. Celý projekt pěstování rychlerostoucích dřevin pro energetické účely tak zrealizujeme prakticky „na klíč“.

Cílená výroba biomasy a širší využívání obnovitelných zdrojů energie přinášejí nové atraktivní příležitosti pro vlastníky zemědělských pozemků i pro investory. V České republice je rozloha plantáží energetických dřevin stále téměř zanedbatelná, ale soustavně se zvětšuje tak, jak stoupá poptávka po ekologických zdrojích energie, které jsou nadějí pro budoucnost.

Biomass trading. Na budoucnosti nám záleží.

Nabídněte svůj pozemek k dlouhodobému pronájmu nebo k prodeji zde:
Výkup a pronájem pozemků