cz Žatva | Biomass trading

Žatva

Spolu so sesterskou spoločnosťou Wood Capital zabezpečíme kompletnú žatvu plantáží rýchlorastúcich drevín, spracovanie drevnej biomasy na drevnú štiepku a jej dopravu k odberateľom. Takisto vykupujeme aj spracovanú drevnú štiepku za výhodné garantované ceny.

Sklizeň

Výmladkové plantáže sa žnú vo veľmi krátkej perióde, väčšinou trojročnej. Kratšie intervaly sa neodporúčajú, inak klesá celkový výnos biomasy z plantáže. Optimálnym obdobím pre žatvu rýchlorastúcich drevín a pre ich spracovanie na drevnú štiepku sú zimné mesiace, kedy je vlhkosť pletív najnižšia. Žatvu zabezpečujeme s použitím mechanizácie, špeciálnych samohybných žacích strojov vybavených rezačkou s energetickou hlavou FB130, ktoré zrezávajú kmene v nastavenej výške a ihneď štiepkujú drevnú hmotu. Sú využiteľné na kmene do priemeru 15 cm, disponujú výkonom 0,5-1,2 ha/hod. a je možné s nimi žať aj dvojrady. Veľkosť štiepky je 1–4,5 cm.

Výroba drevnej štiepky priamo na plantáži v mieste žatvy má tú výhodu, že odpadá nutnosť dopravy na miesto spracovania a ďalšia manipulácia. Takto vyrobená štiepka obsahuje vlhkosť zhruba 50 %, je teda vhodná pre kotle s vyššou účinnosťou (od 1 MW). Drevnú štiepku od vlastníka pozemku vykúpime za výhodnú cenu a potom zabezpečíme dopravu ku koncovému odberateľovi. Žatvu rýchlorastúcich drevín tak robíme „na kľúč“.

Ponúknite na žatvu a spracovanie úrody RRD!    Kontaktujte nás