cz Výsadba plantáže | Biomass trading
výsadba plantáževýsadba plantážePflanzung der Plantage

Výsadba plantáže

Společnost Biomass Trading se svou sesterskou společností Wood Capital patří rozlohou vlastních plantáží a zkušenostmi k největším pěstitelům rychlerostoucích dřevin pro energetické účely v ČR. Plantáže vlastníme a provozujeme rovněž na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině.

Vlastníkům zemědělských pozemků nabízíme realizaci projektu pěstování rychlerostoucích dřevin „na klíč“ se všemi souvisejícími službami, od vyhodnocení a přípravy pozemku, přes provedení výsadby až po sklizeň a výkup dřevní štěpky. Zájemcům o pěstování rychlerostoucích dřevin rádi zdarma zprostředkujeme prohlídku našich plantáží v jakékoli lokalitě, poskytneme jim všechny podrobné informace a legislativní poradenství.

Diagram

Rychlerostoucí dřeviny nevyžadují nejúrodnější půdy a nejsou náročné na stanoviště. Příprava pozemku na výsadbu zahrnuje odplevelení, podzimní hlubokou orbu a jarní úpravu kultivátorem. Podle půdních poměrů doporučíme vhodný speciálně vyšlechtěný klon topolu či vrby pro danou lokalitu a dodáme kvalitní sadební materiál z vlastních matečnicových školek, u něhož garantujeme 90% ujímavost. V našich podmínkách jsou nejrozšířenější klony  J-105 a J-104 japonského topolu, které vykazují největší přírůstky. K výsadbě se používají řízky z jednoletých prýtů a provádíme ji v jarních měsících za použití vlastní mechanizace, s níž lze osadit plochu cca 3–5 ha/den. Výrobou sadebního materiálu a realizací výsadby se zabývá naše sesterská společnost Wood Capital.

Pěstování rychlerostoucích dřevin je novou atraktivní příležitostí pro soukromé zemědělce, jak zhodnotit své pozemky. Poptávka po biomase v současné době rychle roste a širší využívání obnovitelných energetických zdrojů je šancí pro životní prostředí, pro budoucnost a pro nás všechny.

Biomass trading. Šance pro budoucnost.

Chcete osázet svůj pozemek RRD?    Kontaktujte nás