cz Výsadba plantáže | Biomass trading

Výsadba plantáže

Spoločnosť Biomass Trading so svojou sesterskou spoločnosťou Wood Capital patrí rozlohou vlastných plantáží a skúsenosťami k najväčším pestovateľom rýchlorastúcich drevín pre energetické účely v ČR. Plantáže vlastníme a prevádzkujeme rovnako aj na Slovensku, v Poľsku a na Ukrajine.

Vlastníkom poľnohospodárskych pozemkov ponúkame realizáciu projektu pestovania rýchlorastúcich drevín „na kľúč“ so všetkými súvisiacimi službami, od vyhodnotenia a prípravy pozemku, cez realizáciu výsadby až po žatvu a výkup drevnej štiepky. Záujemcom o pestovanie rýchlorastúcich drevín radi zdarma sprostredkujeme prehliadku našich plantáží v akejkoľvek lokalite, poskytneme im všetky podrobné informácie a legislatívne poradenstvo.

Diagram

Rýchlorastúce dreviny nevyžadujú najúrodnejšie pôdy a nie sú náročné na stanoviská. Príprava pozemku na výsadbu zahŕňa odburinenie, jesennú hlbokú orbu a jarnú úpravu kultivátorom. Podľa pôdnych pomerov odporučíme vhodný špeciálne vyšľachtený klon topoľa či vŕby pre danú lokalitu a dodáme kvalitné sadivo z vlastných matečnicových škôlok, u ktorého garantujeme 90% prijateľnosť. V našich podmienkach sú najrozšírenejšie klony  J-105 a J-104 japonského topoľa, ktoré dosahujú najväčšie prírastky. K výsadbe sa používajú odrezky z jednoročných výhonov a robíme ju v jarných mesiacoch s použitím vlastnej mechanizácie, s ktorou je možné vysadiť plochu cca 3–5 ha/deň. Výrobou sadiva a realizáciou výsadby sa zaoberá naša sesterská spoločnosť Wood Capital.

Pestovanie rýchlorastúcich drevín je novou atraktívnou príležitosťou pre súkromných poľnohospodárov, ako zhodnotiť svoje pozemky. Dopyt po biomase v súčasnosti rýchlo rastie a širšie využívanie obnoviteľných energetických zdrojov je šancou pre životné prostredie, pre budúcnosť a pre nás všetkých.

Biomass trading. Šanca pre budúcnosť.

Chcete vysadiť svoj pozemok RRD?    Kontaktujte nás