cz Výkup dřevní štěpky | Biomass trading
dřevní štěpkadrevná štiepkaAufkauf von Holzschnitzel

Výkup dřevní štěpky

TopolVykupujeme dřevní štěpku kategorie 1, po dohodě i kategorie 2, kdekoli na území ČR, nebo celou úrodu 3–4letých rychlerostoucích dřevin nastojato, určených pro štěpkování (s průměrem kmene do 15 cm u paty stromu). V tom případě zajistíme kompletní sklizeň vlastní mechanizací a zpracování dřevní hmoty na štěpku přímo na plantáži. Spolupracujeme s celou řadou odběratelů biomasy a zajišťujeme rovněž její dopravu ke koncovým zákazníkům.

Pro nabídku dřevní štěpky, popř. celé úrody použijte prosím odkazy níže na této stránce, kde najdete formulář pro specifikaci dřevní štěpky/úrody, na jehož základě Vám budeme moci nabídnout přibližnou výkupní cenu. Cena závisí na celé řadě faktorů, odvíjí se od aktuální situace na trhu, množství (odhad na PRM, tuny) a kvality hmoty, frakce, vlhkosti, období sklizně, dostupnosti pozemku a jeho polohy (např. vzdálenost ke spotřebiteli), nelze ji tedy fixně stanovit předem. Pro posouzení kvality produktu a přesnější stanovení výkupní ceny je vhodné připojit i několik fotografií (plantáže, dřevní štěpky...).

Nabídněte k výkupu dřevní štěpku!
Nabídněte ke sklizni a zpracování úrodu RRD!    Kontaktujte nás