cz Výkup drevnej štiepky | Biomass trading

Výkup drevnej štiepky

Topol

Vykupujeme drevnú štiepku kategórie 1, po dohode i kategórie 2, kdekoľvek na území ČR, alebo celú úrodu 3–4 ročných rýchlorastúcich drevín nastojato, určených pre štepovanie (s priemerom kmeňa do 15 cm u päty stromu). V tom prípade zaistíme kompletnú žatvu vlastnou mechanizáciou a spracovanie drevnej hmoty na štiepku priamo na plantáži. Spolupracujeme s celým radom odberateľov biomasy a zaisťujeme aj jej dopravu ku koncovým zákazníkom.

Pre ponuku drevnej štiepky, popr. celej úrody použite prosím odkazy nižšie na tejto stránke, kde nájdete formulár pre špecifikáciu drevnej štiepky/úrody, na ktorého základe Vám budeme môcť ponúknuť približnú výkupnú cenu. Cena závisí na celom rade faktorov, odvíja sa od aktuálnej situácie na trhu, množstva (odhad na PRM, tony) a kvality hmoty, frakcie, vlhkosti, obdobia žatvy, dostupnosti pozemku a jeho polohy (napr. vzdialenosť ku spotrebiteľovi), nedá sa teda fixne stanoviť dopredu. Pre posúdenie kvality produktu a presnejšie stanovenie výkupnej ceny je vhodné pripojiť i niekoľko fotografií (plantáže, drevnej štiepky...).

Ponúknite na výkup drevnú štiepku!
Ponúknite na žatvu a spracovanie úrodu RRD!    Kontaktujte nás