cz Sklizeň | Biomass trading
sklizeňžatvaErnte

Sklizeň

Spolu se sesterskou společností Wood Capital zajistíme kompletní sklizeň plantáží rychlerostoucích dřevin, zpracování dřevní biomasy na dřevní štěpku a její dopravu k odběratelům. Vykupujeme rovněž zpracovanou dřevní štěpku za výhodné garantované ceny.

SklizeňVýmladkové plantáže se sklízejí ve velmi krátkém obmýtí, zpravidla tříletém. Kratší intervaly se nedoporučují, jinak klesá celkový výnos biomasy z plantáže. Optimálním obdobím pro sklizeň rychlerostoucích dřevin a pro jejich zpracování na dřevní štěpku jsou zimní měsíce, kdy je vlhkost pletiv nejnižší. Sklizeň zajišťujeme za použití  mechanizace, speciálních samojízdných sklízecích strojů vybavených řezačkou s energetickou hlavou FB130, které seřezávají kmínky v nastavené výšce a ihned štěpkují dřevní hmotu. Lze je využít při průměru kmene do 15 cm, disponují výkonem 0,5-1,2 ha/hod. a je možné s nimi sklízet i dvojřádky. Velikost štěpky činí 1–4,5 cm.

Výroba dřevní štěpky přímo na plantáži v místě sklizně má tu výhodu, že odpadá nutnost dopravy na místo zpracování a další manipulace. Takto vyrobená štěpka vykazuje vlhkost zhruba 50 %, je tedy vhodná pro kotle s vyšší účinností (od 1 MW). Dřevní štěpku od vlastníka pozemku vykoupíme za výhodnou cenu a poté zajistíme dopravu ke konečnému odběrateli. Sklizeň rychlerostoucích dřevin tak provádíme „na klíč“.

Nabídněte ke sklizni a zpracování úrodu RRD!    Kontaktujte nás