cz Skladovacie plochy | Biomass trading

Skladovacie plochy

Od poľnohospodárov si za výhodných cenových podmienok prenajmeme cez zimné obdobie nevyužité skladovacie plochy, predovšetkým v blízkosti našich plantáží.

Máme záujem o spevnené plochy s betónovým alebo asfaltovým povrchom, ktorý nesmie byť znečistený od paliva alebo motorového oleja, aby sa vylúčili prímesi do drevnej štiepky. Ideálny je mierny sklon pre odvod zrážkovej vody, vlastný nakladač v mieste výhodou. Podmienkou je možnosť prístupu pre kamión s objemom ložnej plochy 90 m3. Pre skladovanie drevnej štiepky stačia otvorené, nekryté priestory, ktoré umožňujú vysychanie a uľahčujú manipuláciu.

Ak máte záujem o spoluprácu, ponúknite skladovacie plochy.    Kontaktujte nás