cz Prodej dřevní štěpky | Biomass trading
dřevní štěpkadrevná štiepkaVerkauf von Holzschnitzel

Prodej dřevní štěpky

Společnost Biomass trading patří k předním dodavatelům dřevní štěpky kategorie 1 vyrobené z cíleně pěstovaných energetických dřevin v ČR.

Dřevní štěpkaDřevní štěpku dodáváme teplárnám, elektrárnám a městským výtopnám, lze ji dobře využít k vytápění ve větších budovách nebo v průmyslových objektech. Působíme v těchto oblastech České republiky, kde vlastníme plantáže rychlerostoucích dřevin a skladovací prostory. Dřevní štěpku však dodáváme i mimo vyznačené okresy, zajišťujeme dopravu kamkoli po celé ČR.

Osvědčení o kvalitě paliva si můžete prohlédnout zde:
Osvědčení 1060_03_2013_03042013

Protokol o zkoušce 149-1-2013_03042013

Protokol o zkoušce 149-2-2013_03042013

Dřevní štěpku nabízíme v této kvalitě:
Frakce: do 6 cm
Vlhkost: do 50 %
Obsah popela: do 3 %
Výhřevnost: 8–10 GJ/t

Dřevní štěpku vyrábíme z biomasy ihned při sklizni na plantáži, a to pomocí řezačky s energetickou hlavou. Vlhkost štěpky se v tomto případě pohybuje kolem 50 %, je tedy vhodná pro spalování v kotlích s vyšší účinností, především v elektrárnách nebo teplárnách, kde se spaluje spolu s uhlím. Pro využití v kotlích s nižší účinností se dřevní štěpka dosušuje v prostorných skladech a halách, kde je zajištěno dokonalé větrání.

Soukromým zemědělcům nabízí spolupráce se společností Biomass trading, jež patří do skupiny Verbava, řadu nesporných výhod. Jde především o možnost ekonomicky výhodně využít a zhodnotit zemědělský pozemek a o nabídku realizace celého projektu pěstování rychlerostoucích dřevin „na klíč“, od přípravy pozemku až k zajištění odbytu. Koncovým zákazníkům pak spolupráce se silným partnerem zajišťuje spolehlivé a plynulé dodávky paliva.

Dřevní štěpka je 100% obnovitelný zdroj energie, zároveň jde o cenově velmi přijatelné palivo, ohleduplné k životnímu prostředí. Využívání dřevní štěpky pro energetické účely má nesporně velkou budoucnost a je rovněž výrazem odpovědnosti k životnímu prostředí a k budoucnosti vůbec.

Biomass trading. Čistá energie, čistá budoucnost.

Máte zájem o dodávky dřevní štěpky kategorie 1?    Kontaktujte nás