cz Predaj drevnej štiepky | Biomass trading

Predaj drevnej štiepky

Spoločnosť Biomass trading patrí k popredným dodávateľom drevnej štiepky kategórie 1 vyrobenej z cielene pestovaných energetických drevín v ČR.

Dřevní štěpkaDrevnú štiepku dodávame teplárňam, elektrárňam a mestským výhrevniam, dá sa dobre využiť na vykurovanie vo väčších budovách alebo v priemyselných objektoch. Pôsobíme v týchto oblastiach Českej republiky, kde vlastníme plantáže rýchlorastúcich drevín a skladovacie priestory. Drevnú štiepku však dodávame i mimo vyznačené okresy, zaisťujeme dopravu kamkoľvek po celej ČR.

Osvedčenie o kvalite paliva si môžete pozrieť tu:
Osvědčení 1060_03_2013_03042013

Protokol o zkoušce 149-1-2013_03042013

Protokol o zkoušce 149-2-2013_03042013

Drevnú štiepku ponúkame v tejto kvalite:
Frakcie: do 6 cm
Vlhkosť: do 50 %
Obsah popola: do 3 %
Výhrevnosť: 8–10 GJ/t

Drevnú štiepku vyrábame z biomasy ihneď pri žatve na plantáži, a to pomocou rezačky s energetickou hlavou. Vlhkosť štiepky sa v tomto prípade pohybuje okolo 50 %, je teda vhodná pre spaľovanie v kotloch s vyššou účinnosťou, predovšetkým v elektrárňach alebo teplárňach, kde sa spaľuje spolu s uhlím. Pre využitie v kotloch s nižšou účinnosťou sa drevná štiepka dosušuje v priestorných skladoch a halách, kde je zabezpečené dokonalé vetranie.

Súkromným poľnohospodárom ponúka spolupráca so spoločnosťou Biomass trading, ktorá patrí do skupiny Verbava, veľa nesporných výhod. Ide predovšetkým o možnosť ekonomicky výhodne využiť a zhodnotiť poľnohospodársky pozemok a o ponuku realizácie celého projektu pestovania rýchlorastúcich drevín „na kľúč“, od prípravy pozemku až k zabezpečeniu odbytu. Koncovým zákazníkom potom spolupráca so silným partnerom zaisťuje spoľahlivé a plynulé dodávky paliva.

Drevná štiepka je 100% obnoviteľný zdroj energie, zároveň ide o cenovo veľmi prijateľné palivo, ohľaduplné k životnému prostrediu. Využívanie drevnej štiepky pre energetické účely má nesporne veľkú budúcnosť a je tiež výrazom zodpovednosti k životnému prostrediu a k budúcnosti vôbec.

Biomass trading. Čistá energia, čistá budúcnosť.

Máte záujem o dodávky drevnej štiepky kategórie 1?    Kontaktujte nás