cz Poľnohospodárska pôda | Biomass trading

Poľnohospodárska pôda

Hľadáme na dlhodobý prenájom (cca na 20 rokov), prípadne na výkup poľnohospodárske pozemky od súkromných vlastníkov pôdy po celom území ČR na zakladanie plantáží rýchlorastúcich energetických drevín, najmä japonských topoľov.

TopolRýchlorastúci (japonský) topoľ je nenáročný na stanovisko, nevyžaduje najúrodnejšiu pôdu a s úspechom sa pestuje do nadmorskej výšky 600 m, plantáže sa teda dajú zakladať na väčšine nášho územia. Majiteľom pozemkov sa tak ponúka príležitosť využiť a zhodnotiť pôdu, ktorá inak nie je na pestovanie tradičných plodín vhodná. Nevyhnutné je len svetlé stanovisko, zásaditá pôda a dostatok vlahy. Uprednostňujeme pozemky o rozlohe minimálne 3 ha, ktoré disponujú prístupovou cestou. Vyhodnotíme daný pozemok z hľadiska vhodnosti pre založenie plantáže rýchlorastúcich drevín, v prípade kladného posudku si ho od vlastníka za výhodných finančných podmienok dlhodobo prenajmeme či odkúpime prostredníctvom našej sesterskej spoločnosti SUHOX. Celú transakciu ošetríme z hľadiska všetkých právnych predpisov, legislatívne poradenstvo poskytujeme zdarma. V spolupráci s našou sesterskou spoločnosťou Wood Capital potom pozemok pripravíme na založenie plantáže, zrealizujeme výsadbu a po celú dobu životnosti budeme zabezpečovať jej prevádzku a údržbu. V trojročnej perióde zaistíme žatvu biomasy, za garantovanú cenu ju vykúpime a dopravíme ku koncovým odberateľom. Celý projekt pestovania rýchlorastúcich drevín pre energetické účely tak zrealizujeme prakticky „na kľúč“.

Cielená výroba biomasy a širšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie prinášajú nové atraktívne príležitosti pre vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov aj pre investorov. V Českej republike je rozloha plantáží energetických drevín stále takmer zanedbateľná, ale sústavne sa zväčšuje tak, ako stúpa dopyt po ekologických zdrojoch energie, ktoré sú nádejou pre budúcnosť.

Biomass trading. Na budúcnosti nám záleží.

Ponúknite svoj pozemok na dlhodobý prenájom alebo na predaj tu:
Výkup a prenájem pozemkov