cz Poľnohospodárov | Biomass trading

Poľnohospodárov

Hľadáme k jednorazovej i trvalej spolupráci poľnohospodárov, ktorí:

  • chcú dlhodobo prenajať pozemok k výsadbe RRD
  • vlastnia poľnohospodársku techniku a chcú spolupracovať pri žatve RRD 

Od súkromných poľnohospodárov si dlhodobo (na cca 20 rokov) za výhodných cenových podmienok prenajmeme, prípadne odkúpime poľnohospodárske pozemky vhodné pre pestovanie energetických drevín. Ponúkame im tak príležitosť zhodnotiť svoje pozemky a využiť garantované ceny biomasy.

Ďalej ponúkame poľnohospodárom možnosť využiť svoju techniku pri žatve RRD v zimnom období (november–marec), a to formou prenájmu, alebo priamej spolupráce. Ide najmä o:

  • traktory s vlečkou o minimálnej nosnosti 10 ton (30-50 m3)
  • řezačky na kukuricu NEW HOLLAND s výkonom vyšším ako 500 HP

Spoluprácu pri žatve radi naviažeme predovšetkým v oblastiach, kde prevádzkujeme plantáže rýchlorastúcich drevín.

Ak máte záujem o spoluprácu, ponúknite svoju techniku na prenájom.    Kontaktujte nás

Ak máte záujem prenajať pozemok na pestovanie RRD, kontaktujte nás.
Výkup a prenájem pozemkov