cz Odvoz drevnej štiepky | Biomass trading

Odvoz drevnej štiepky

Odvoz dřevní štěpkyZabezpečíme odvoz drevnej štiepky z plantáže priamo ku koncovému spotrebiteľovi alebo do nášho skladu po celej ČR, nech už ide o hotovú štiepku, vami ponúknutú na odkúpenie, alebo o štiepku vyrobenú  nami v rámci žatvy priamo na plantáži. Žatvu vykonávame samohybnou žacou rezačkou s energetickou hlavou, ktorá biomasu v jednom pracovnom kroku ihneď spracováva na drevnú štiepku a nakladá ju na súbežne idúci traktor s vlečkou. Pre plynulý priebeh žatvy sú podľa vzdialenosti miesta dodania potrebné približne 3–4 súpravy.

Cena služby je závislá na množstve hmoty a vzdialenosti k zákazníkovi. Výhodu v lepšej obslužnosti majú lokality ktoré sa nachádzajú blízko našich skladov, viď. mapa pôsobnosti.