cz Biomass trading | Obchodník s biomasou kategorie 1
O násO násÜber uns

O nás

Společnost Biomass trading je obchodník s biomasou kategorie 1, vyráběnou z cíleně pěstovaných energetických dřevin. V této oblasti patříme k největším subjektům v České republice. V současné době poskytujeme tyto služby:

  • Sklizeňvýkup dřevní štěpky od zemědělců a výrobců
  • doprava dřevní štěpky koncovým uživatelům
  • zajištění sklizně rychlerostoucích topolů a vrb
  • výsadba japonského topolu „na klíč“

Jsme členem skupiny největšího pěstitele rychlerostoucích topolů v ČR, Verbava, a.s., která působí rovněž ve Slovenské republice, v Polsku a na Ukrajině. Našimi koncovými zákazníky jsou teplárny, elektrárny a městské výtopny.

Pěstování rychlerostoucích dřevin, zejména japonských topolů a vrb, je skvělou šancí pro vlastníky půdy, která není využitelná pro tradiční zemědělské plodiny. Spalování dřevní biomasy za účelem výroby tepla nebo elektřiny má rychle vzestupný trend, je šetrné k životnímu prostředí a podporuje jej i Evropská unie. Využívání obnovitelných zdrojů energie je šancí pro nás všechny, je to náš cíl a naše vize.

Je dobré mít vize. Ještě lepší je své vize a sny realizovat.
Biomass trading.


Výkup a pronájem pozemkůVlastníte nevyužitý zemědělský pozemek a máte zájem o jeho zhodnocení? Nabídněte jej k odkupu nebo dlouhodobému pronájmu!