sk Biomass trading | Obchodník s biomasou kategórie 1
O násO násÜber uns

O nás

Spoločnosť Biomass trading je obchodník biomasou kategórie 1, vyrábanou z cielene pestovaných energetických drevín. V tejto oblasti patríme k najväčším subjektom v Českej republike. V súčasnosti poskytujeme tieto služby:

  • Sklizeňvýkup drevnej štiepky od poľnohospodárov a výrobcov
  • doprava drevnej štiepky koncovým užívateľom
  • zaistenie žatvy rýchlorastúcich topoľov a vŕb
  • výsadba japonského topoľa „na kľúč“

Sme členom skupiny najväčšieho pestovateľa rýchlorastúcich topoľov v ČR, Verbava, a.s., ktorá pôsobí aj v Slovenskej republike, v Poľsku a na Ukrajine. Našimi koncovými zákazníkmi sú teplárne, elektrárne a mestské výhrevne.

Pestovanie rýchlorastúcich drevín, najmä topoľov a vŕb, je výbornou šancou pre vlastníkov pôdy, ktorá nie je využiteľná pre tradičné poľnohospodárske plodiny. Spaľovanie drevnej biomasy za účelom výroby tepla alebo elektriny má rýchlo vzostupný trend, je šetrné k životnému prostrediu a podporuje ho i Európska únia. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je šanca pre nás všetkých, je to náš cieľ a naša vízia.

Je dobré mať vízie. Ešte lepšie je svoje vízie a sny realizovať. 
Biomass trading.


Výkup a prenájem pozemkovVlastníte nevyužitý poľnohospodársky pozemok a máte záujem o jeho zhodnotenie? Ponúknite ho na odkúpenie alebo na dlhodobý prenájom!