cz Biomasa kategorie 1 | Biomass trading
Biomasa kategorie 1Biomasa kategórie 1Biomasse Kategorie 1

Biomasa kategorie 1

Biomasa kategorie 1Definice biomasy kategorie 1 je obsažena ve vyhlášce vlády 477/2012SB ze dne 31. prosince 2012.

Biomasa kategorie 1 se získává z cíleně pěstovaných energetických dřevin, tj. dřevin vypěstovaných mimo lesní půdu, jejichž hmota nadzemní části je využita k energetickým účelům, případně upravených pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy.

Cíleně pěstovaná biomasa kategorie 1 musí být od roku 2014 vypěstována pouze na vymezené půdě v České republice. Tato skutečnost se deklaruje identifikací všech půdních bloků, na kterých je osázena cíleně pěstovaná biomasa kategorie 1.

S každou dodávkou dřevní štěpky kategorie 1 musí odcházet poměrně složitý dokument „Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliva“. Jeho přesné znění je obsaženo v příloze č. 3 vyhlášky 477/2012 Sb.

Cíleně pěstovaná biomasa nesmí pocházet z definovaných energetických dřevin uvedených v příloze č. 4.

příloha vyhláška 477/2012 v plném znění